Semazenin Anlamı

Semazenin Anlamı & Semazen Nedir?

Semazenin Anlamı – Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir.
Hz.Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından başlayarak Pîr Âdil Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve öğretilir olmuştur.

Sema’, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder.  Sema’ eden canlara Sema’zen denilmiştir.

Mevlevilikte dönmek tabiri yoktur. Mevleviler Sema’ eder. Her tarikatın zikir ederken (Allah’ı anarken) kendilerine özgü bürhanları vardır. Mevleviliğin de bürhanı Sema’ dır. Semazenin AnlamıSemah ‘in her hareketinin anlamı vardır. Ney sesi eşliğinde dinlendiğinde huzur verir.

Semazen Kıyafetinin Anlamı

Semazenin üstündeki beyaz kıyafete ” Tennure” denir. Kefeni simgeler.

Başındaki sarık “Sikke” dir. Mezar taşını simgeler

Bunların hepsi size ölümü anlatabilir. Ancak Semah ölümü değil yaşamı, tekrar doğmayı anlatır. Sûretlerden aleminden , hâkikat alemine geçmeyi anlatır.

Semah için meydana çıkan Semazenlerin üzerinde siyah bir hırka olur. Hırkanın anlamı mezardır. Bunu çıkartıp başlarlar. Yani yeniden doğuş.

Semaya başlama amaçlarının İnsan-ı Kâmil olmak için olduğunu söylemiştim. Anlamı “hâkka ulaşmış insan” demektir.

Semah yaparken 4 kere selam verilir. Bu İnsan-ı Kâmil olma yolundaki 4 mertebeyi, kapıyı temsil eder.

Bunlar: 1-Şeriat 2- Tarikat 3-Marifet 4-Hakikat kapısı.

Bu dört kapıdan geçmeden kâmil insan olunmaz.

Semazenlerin sağ eli göğe , sol eli yere bakar. Bunun anlamı sağ eli Hak ‘tan alır, yere dönük sol elle halka verir.

Bu şekilde yeniden doğuş tamamlanmış olur. Tabi ilahi doğuş.

Semazenin Anlamı

Artık Semazenleri İzlerken Daha Bilinçli Ve O Maneviyatı Anlayarak İzleyebilirsiniz. Semazen Programları hak ve hakikate ulaşmak için yıllardır sizlerleyiz. Mevlana Hazretleri Sizleri Aşka Davet Ediyor.

Mevlevi Semazen Grubu Gösterileri ve Tasavvuf Grubu Konserleri Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz.

One Reply to “Semazenin Anlamı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir