Anasayfa Hakkımızda Semazen Ekibi İlahi Grubu Referanslar İletişim

 

 

 

 

 

 semazen grubu
» Anasayfa
» Hakkımızda
» Semazen Ekibi
» Tasavvuf Grubu
» İlahi Grubu
» Bayan İlahi Grubu
» Bayan Semazen Grubu
» Hz. Mevlana
» Semazenin Anlamı
» Semazen Videoları
» Semazen Fotoğrafları
» Referanslar
» İletişim
semazen ekibi
mevlevi semazen
semazenler

           Semazen Grubu Gösterileri

semazen grubu fiyatı

Semazen Gösteri Programları

Semazen Gösterileri, tasavvufi güfteleri işiterek vecde gelip dönen semazenlerin aşkla hakikate yönelip Hak'ta yok olup birliğe ulaşması ve tekrar insanlığa hizmet etmek üzere kulluğa dönüşüdür. Bu İnsan-ı Kamil oluş ritüelinin görsel olarak izlenişi ve musikiyle işitsel hazzı da izleyenlere, maveviyatı yüksek bir haz ve huzur verir.

            Hz. Mevlana  belli bir düzen içinde semah yapmamış, çarşıda, sokakta, evde; yani gönlüne aşk ışığı ne zaman yansırsa kendinden geçerek 'dönmeye' başlamıştır. Hz. Mevlana'nın vefatından sonra oğlu Sultan Veled, babasının eserleri ve öğretilerinin yaşanıp yaşatılması için Mevleviliği yaygınlaştırmıştır.

            Semahânenin sağı, görünen, bilinen âlemdir, solu da görünmeyen bilinmeyen mânâ âlemi... Semazenler mânâ âleminin mânâ erleridir.  Semah insanı gerçek varlığa ulaştıran bir araç ve bir can sarhoşluğudur. Semazen Gösterileri,  her birine “selâm” adı verilen dört bölümden oluşur ve 4 selamdır.

            Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate doğar, kollarını bağlayarak bir rakamını temsil eder böylece Allah'ın birliğine şehadet eder. Şeyh Efendi' nin elini öperek semah' a girme izni alır.

            Semhın ilk devresi alemleri seyretmektir. Hakk’ın büyüklüğüne ve yüceliğine bu yolla ulaşılır. Birinci selamda aşıklar, şüphelerden kurtulur ve Hakk’ın birliğine iman ederler. Musıkisiz olarak okunan Nat-ı Şerif Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) anılmasıdır. Kişinin bilgiyle hakikâte doğarak, Yüce Yaradan'ını ve kendi kulluğunu idrâkıdır.

            İkinci selam ise tüm varlığı bu tanrısal birlik içinde eritmektir. Ney taksimi ile ilahi nefesi temsil, yani beden olarak topraktan yaratılan insanın can olarak Allah'tan bir parça olduğunun vurgulanması, insanın yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek, Allâh'ın kudreti karşısında hayranlık duymasıdır...

            Üçüncü selamda aşıklar kendilerini arındırıp “oluş” mertebesine ulaşırlar. Semah ilk iki bölümü huşu ile oturarak dinleyen semazenlerin ayağa kalkarak dairesel bir döngüyle birbirleriyle selamlaşmalarıyla devam eder. Bu da onların birbirlerini selamlamaları gibi görünse de Allah katından bir can taşımaları sebebiyle Yaradan'ın anılışıdır, Ona selamdır, insanın hayranlık ve minnet duygusunun aşk'a dönüşmesiyle, aklın "aşk"a kurban oluşudur. Bu tam teslimiyettir, Allah'a vuslattır, Sevgilide yok oluştur! Bu dizim'de en yüksek mertebe olan "Fenâfillah"tır. Ancak İslâmiyette en yüksek mertebe kulluk mertebesidir.

 Dördüncü selamda ise “varlık” içinde “yok” oluşun vuslatına erişilir. Kendi içerisinde 4 selamı barındırır. Bu bölüm, semazenlerin kısa aralıklarla semaya kalkmasıyla devam eder. İlkinde Yaradan'ın yüceliği kavranarak kulluğun aciziyetinin daha iyi anlaşılması, ikincisinde Allah'ın yarattıklarının muhasebesi yapılıp Onun büyüklüğünün idrak edilmesi, üçüncüsünde aşk ateşiyle benliğini yakıp bütün uzuvlarında Allah'ı hissetmesi (Fenafillah) vurgulanır. Bu esnada ise semazenler bedeni ile dönerken kalbi ve dili ile de Allah'ı zikreder (Zikr-i Celal). Semazenbaşı ise aralarında gezinerek birbirlerine olan mesafenin korunması konusunda onlara yardımcı olur.

            Postniş olarak da adlandırılan ve Hz. Mevlana'yı temsil eden kişi ise (Şeyh Efendi) kırmızı postun ucunda ayakta durarak içinden dualar okur. Duası insanin manevî yolculuğunu tamamlayıp, kaderine razı olarak, yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşüdür. Bu selamda şeyh de semaya girer. Hatt-ı İstiva’da semazenlerin ortasında sema eden şeyh sağ eliyle hırkasının yakasını açar, sol eliyle hırkasının iki ucunu tutar. Bu haliyle gönlünü herkese açtığını ifade eder. Ayinin bitiminde yapılan ney taksimiyle şeyh postuna çekilir. Posta vardığında okunan Kur’an-ı Kerim’le ayin sona erer.

            İstanbul ve tüm Türkiye'deki Semazenlerimiz ile 16 yıllık profesyonel hizmet anlayışımızla tertiplediğimiz Semazen Gösterilerimiz ile tüm Türkiye'de hizmet vermekten gurur duyuyoruz.


            Semazen Gösterilerimiz ile organizasyonlarınızın maneviyatını arttırmak için bize ulaşabilir ve Müşteri Temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.

semazen ekibi kiralama
 
Anasayfa | Semazen Ekibi | Sema Gösterileri | Tasavvuf Müziği | Semazen Grubu | Semazenler | İlahi Grubu | Semazen Organizasyonu | Semazen Kiralama | Semazen Fiyatı | Mevlevi | Tasavvuf Grubu | Semazen | Tasavvuf Musikisi | İletişim © Copyright 2016 Mevlevi Semazen Ekibi Tüm Hakkı Saklıdır...